FAQ

Jak si mohu zboží objednat?

Objednat můžete v našem e-shopu.
Nebo nás kontaktujte s dotazem na vybraný model na uvedených kontaktech, či využijte kontaktní formulář.

PLATBA JE MOŽNÁ NA DOBÍRKU PŘI PŘEVZETÍ A TO HOTOVĚ, NEBO PLATEBNÍ KARTOU.
Platba je také možná po potvrzení objednávky bezhotovostně na účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 9339/2700.

Jak dlouho trvá, než se naučím jezdit na elektrické jednokolce?

Je to velmi individuální. Někdo jezdí okamžitě, jinému to trvá o něco déle. V průměru stačí maximálně 1-2 dny.

!!Při jízdě dbejte na vaši bezpečnost a mějte ochranné prvky jako jsou chrániče a helma!!

Jak dlouho musím nabíjet a jaký je dojezd na jedno nabití?

Všechny naše produkty mají kvalitní, značkové baterie. Nabíjení do plného stavu trvá dle konkrétního modelu od 90 - 240 minut.Tyto údaje naleznete v popisu u každého modelu. Pokud jen potřebujete dojet na kratší vzdálenost, pak vám postačí 20-30 minut nabíjení. Dojezd je individuální a pohybuje se od 20 - 40km, dle zatížení a povahy terénu. Přesná data dojezdu najdete na našich stránkách v popisu u každého modelu.

Mohu jezdit za deště?

Ano. Všechny naše modely mají certifikaci IP a garantují ochranu proti vodě (certifikce: voda mířící 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu a při tlaku 30kN/m2 po dobu nejméně 3 minut ze vzdálenosti 3 metry).

!! Chceme ale upozornit na nebezpečí jízdy na mokru, kde mají pneumatiky jiné vlastnosti a takovou jízdu nedoporučujeme !!

Jaká je záruka?

Nabízíme standardní dvou letou záruční lhůtu.

Baterie: Na baterie se vztahuje standardní záruka 24 měsíců. Jedná se však jen o některé komponenty, které zpravidla nemohou být poškozené běžným používáním ze strany uživatele (obal baterie, BMS elektronika a nabíječ). Část baterie spojená s chemickými procesy má záruku omezenou na 6 měsíců. Jestliže již uplyne doba delší než 6 měsíců od koupě, nelze reklamovat pokles výkonu/kapacity baterie a případná reklamace nebude uznána jako záruční.V této souvislosti je nutné si uvědomit, že u baterií námi používaných se liší doba jejich životnosti a doba záruční. Životnost je dána nejenom konstrukcí baterie, ale velmi závisí na způsobu a četnosti používání, nabíjení, provozních podmínkách atd. Životnost baterie může tedy být kratší než zákonná záruka.

Dále máte možnost využít vrácení nepoškozeného zboží v bezvadném stavu do 21 dnů od nákupu bez udání důvodu.

Jaké jsou podmínky provozu elektrických jednokolek?

Místní regulace
Pro všechny osobní přepravníky platí obdobná pravidla jako pro chodce. Přesné znění zákona týkající se našich produktů uvadíme níže:

Výňatek z novely zákona č. 361/2000 Sb.:

§ 60a

Užívání osobního přepravníku

(1) Osoba na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení (dále jen „osobní technický prostředek“) smí užít chodníku, stezky pro chodce, stezky pro chodce a cyklisty nebo odděleného pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Pro přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním technickém prostředku přejíždět vozovku jen na těchto místech. Pro přejíždění železničního přejezdu na osobním technickém prostředku se § 55 použije obdobně.

(2) Osoba na osobním technickém prostředku smí užít jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo oddělený pruh pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty, pohybuje-li se rychlostí srovnatelnou s rychlostí jedoucích cyklistů; § 57 odst. 3 a 8 a § 73 se použijí obdobně.

(3) Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním technickém prostředku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním technickém prostředku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou; § 53 odst. 9 se použije obdobně.

(4) Osoba na osobním technickém prostředku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním technickém prostředku se povinnosti řidiče podle § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí obdobně

Zpět do obchodu