Prohlášení o shodě

Společnost ESIN s.r.o. tímto prohlašuje, že nabízená zařízení splňují veškerá příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství. Elektrická a strojní zařízení, Nízkonapětová elektrická zařízení – směrnice pro nízké napětí (LVD), Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Výrobek je označen značkou CE. 

EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání, napište nám prosím na email: info@eride.cz

 ce-mark

 

Přístroje jsou vybaveny bateriemi. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu. Naše společnost je součástí kolektivního systému REMA. Seznam sběrných míst je k dispozici na www.remabattery.cz. Detaily ke zpětnému odběru baterií naleznete zde

symbol1 symbol2

Zpět do obchodu