Prohlášení o shodě

Společnost ESIN s.r.o. tímto prohlašuje, že nabízená zařízení splňují veškerá příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství. Elektrická a strojní zařízení, Nízkonapětová elektrická zařízení – směrnice pro nízké napětí (LVD), Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Výrobek je označen značkou CE. 

Přístroj je vybaven bateriemi. Nevyhazujte baterie do domácího odpadu. Naše společnost je součástí kolektivního systému REMA. Seznam sběrných míst je k dispozici na www.remabattery.cz. Detaily ke zpětnému odběru baterií naleznete zde

 

EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání, napište nám prosím na email: info@eride.cz

KONTAKTY

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2018 by inmotionczech.cz    All rights reserved